Sharing Is caring

Upload Filer
Hvis du har materiale klar til tryk eller til vores digitale netværk, kan du uploade dit materiale her. Trykklar filer skal være en PDF fil og spots skal følge vores specifikationer. Specifikationer for Jeres kampagne er fremsendt med ordrebekræftelsen.

Er du i tivivl kan du finde vores specifikationer her.

Har du aftalt grafisk arbejde af vores DTP afd. med din kontaktperson, kan du ligeledes uploade dit materiale her.
Din besked