Kom tæt på kunderne, hvor de handler!

At tale til folk i en højrelevant situation er optimalt; både for annoncøren og for forbrugeren. For forbrugeren betyder det nemlig, at de rigtige budskaber rammer på det rigtige tidspunkt, og perceptionen er derfor højere.

En høflig reminder
EurosizePlus er findes eksklusivt på facaden af landets 458 Netto-butikker — alle med en central placering og højt tilstrømningsniveau. Placeringen betyder, at budskabet både kan være fuldstændigt uafhængigt af Nettos sortiment, men EurosizePlus giver naturligvis også nogle indlysende muligheder for at komme med på de handlenes huskesedler umiddelbart inden, de entrerer butikken.

1,9 mio. unikke besøgende — hver uge!
EurosizePlus er et massemedie, som rammer bredt. Ja, faktisk så bredt,at det rammer næsten 2 mio. unikke eksponenter hver uge. Derfor egner mediet sig til kommunikation på tværs af segmenter og klart definerede målgrupper, hvilket gør EurosizePlus ekstremt velegnet til at forstærke eller forlænge eksempelvis en tv-kampagne.

93%

Af alle danskere handler i Netto

40%

Handler ugentligt i den lokale Netto

52%

Som handler i Netto er kvinder

48%

Som handler i Netto er mænd

Hvordan dækker vi med Eurosizeplus?

Se Kort