Join the network today!

Der er ingen hemmelighed, at der til hverdag ikke sker så meget inde i en bus. Derfor er det ikke underligt, at de digitale skærme i vores netværk spiller en rolle pendlerne — som tidsfordriv. Rejser man alene, er der jo ikke så meget andet at lave, end at kigge på skærmene eller på ens egen smartphone. Og det er netop kombinationen af disse to medier, der gør vores skærme så interessant for de fleste annoncører.

Information og kommunikation
De digitale skærme har tre funktioner: At informere passagerne om ruten, de kører på — at vise nyhedsoverskrifter — og at vise dit budskab. Og når man nu alligevel sidder der og venter på at nå frem til sin destination, kan man ligeså godt fordrive tiden med at interagere med annoncøren på sin smartphone. Og det er der faktisk hele 21% af passagererne, som gør.

Nå næsten 2 mio. mennesker på én uge
Hvereneste uge passerer 1.935.875 pendlere gennem busserne med digitale skærme. Aldersfordelingen er jævnt fordelt, men dog med vægt på de 12-24 årige. Det er en aldersgruppe, som korresponderer perfekt med second screen-tankegangen, fordi de er indfødt digitale. Det giver dig en række helt unikke muligheder.

68%

Lægger mærke til digitale skærme inde i busserne/togene

30%

Opfatter brands/virksomheder på digitale skærme som innovative

26%

Søgte yderligere information om produktet/servicen

24%

Engagerer sig mere i indhold på digitale skærme

Hvordan dækker vi Danmark med digital netværk?

Se dækningskort